115122562  วันที่ 15 ธันวาคม 2562 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯ โดยนายวุฒิชัย คำดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายนรินทร์ คำตา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ร่วมงาน "ไทย-เดนมาร์ค มิ้ลค์สิค เฟตติวัล" (THAI-DENMARK MILKSIC FESTIVAL) เวลา 16.00 น. ณ ลานเนินนุ่ม ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นการรณรงค์การดื่มนมของคนไทย จาก 18 ลิตร เป็น 25 ลิตรต่อคนต่อปี โดย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5