130102562  วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการการหลวงอินทนนท์ สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 1/2563 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 1/2563 และในเดือนพฤศจิกายน 2562 หน่วยงานที่รับเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ได้แก่ สวนสัตว์เชียงใหม่ และเชียงใหม่ซู อควาเลียม
ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5