115102562

  วันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2562 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) บ้านธิ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ให้บริการแก้ไขปัญหาผลผลิต และระบบสืบพันธุ์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในพื้นที่ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน และร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านธิผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมวด้อยโอกาสจากวัด ตลอดจนประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย การปฏิบัติงานได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี