imgp9586วันที่ 1 มิถุนายน 2562 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 ร่วมต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดื่มนมโลก และเปิดร้าน"นมหน้าฟาร์ม" ภายใต้กิจกรรมนมคุณภาพสูงล้านนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดยในครั้งนี้ท่านปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันดื่มนมโลก และร่วมมอบรางวัลการประกวดเด็กสุขภาพดี และพิธีตัดริบบิ้นเปิดร้าน "นมหน้าฟาร์ม" และเยี่ยมชมบูธ "Work Shop การแปรรูปนมคุณภาพสูงล้านนา" บูธกิจกรรมประกวดระบายสี และเขียนประโยชน์ของการดื่มนม โดย หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ณ สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่