การหา genotype ของเชื้อ Coxiella burnetii จากรกสัตว์เคี้ยวเอื้องด้วยวิธี Single-Nucleotide Polymorphism (SNP)