ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างทำใบรับรองผู้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน เงิน 8,000 บาท