ประกาศแผนซื้อชุดอุปกรณ์วงายาสลบสัตว์ระยะไกล รุ่นลำกล้องยาวข้บเคลื่อนลูกดอกด้วยแรงอัดลม 

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564