ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เพื่อการค้า.....รายละเอียด

(วุฒิชัย  คำดี, ภาณุพันธุ์  ประภาติกุล)

ทะเบียนผลงานวิจัย 62(2)-0216(5)-067