230102562   วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดย น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมาก ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และคณะ เข้าติดตามสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย ในโคเนื้อ ในพื้นที่ อำเภอแม่ลาว และอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อประเมินสถานการณ์และติดตามาตรการในการควบคุมและเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ โดยในพื้นที่ได้ เน้นการพ่นทำลายเชื้อโรคในพื้นที่ ทำ Ring vaccination รอบจุดเกิดโรค เพื่อควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัด งดเคลื่อนย้าย และขอความร่วมมือหยุดการค้าขายที่ตลาดโคในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ ให้เฝ้าระวังและเพิ่มมาตรการป้องกันฟาร์มของตนเอง ซึ่งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าโรคจะสงบ

 

 


ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5