128102562  วันที่ 28 ตุลาคม 2562 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ หน่วยแม่ลาว เข้าทำการฉีดวัคซีน FMD เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ให้แก่โคนมของเกษตรกรในอำเภอแม่ลาวและอำเภอขุนตาลที่อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ของทั้งสองอำเภอ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

  

 

 

 

ผู้รายงาน: น.สพ.ณัฐกร จินตนาวัฒน์
หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ เชียงราย 
ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5