สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 คนใหม่

 

alt   เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553 สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 คนใหม่  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหลังอาคารสำนักงาน ภายในงานมีการจัดเลี้ยงต้อนรับ นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 คนใหม่  ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการแทน นายสมบุญ หลิมวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 คนเดิม ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์ส้ตว์และสุขอนามัยที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ สสอ.5, ตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ในบริเวณเวียงเจ็ดริน และตัวแทนจากภาคเอกชน มาร่วมแสดงความยินดีในการย้ายมาดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ได้มีการปล่อยโคมลอยซึ่งเชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ให้ชีวิตประสพแต่สิ่งดีงาม สร้างความสมัครสมานสามัคคี เป็นการอนุรักษ์ประเพณีล้านนา และเพื่อเป็นการต้อนรับผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 คนใหม่ และคณะจากสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 8 ที่ร่วมเดินทางมาแสดงความยินดีในครั้งนี้

       และในวันที่ 11 ธันวาคม 2553 นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 เป็นประธานในพิธีสักการะครูบาศรีวิชัยอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการทุกคนที่ปฏิบัติงานในสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5

 

 

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!


 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 19 มกราคม 2011 เวลา 07:04 น.)