ประชุมสรุปผลการดูงานของนายสัตวแพทย์บรรจุใหม่

1441539 10153558007760002 428934925 n     เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดูงานของนายสัตวแพทย์บรรจุใหม่ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต5 ณ ห้องประชุมกลาง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556